Våtrum

För oss räknas inget annat än kvalitet. Vi värnar om att du som kund ska känna dig trygg i ditt beslut att anlita oss.
Självklart innehar vi Byggkeramikrådets certifiering som ger behörighet för anläggning av våtrum. Detta innebär bland annat att vi använder Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum (BBV) och använder godkända tätskiktssystem samt väljer lämpliga material och konstruktioner.

”Ett behörigt företag har genomgått Byggkeramikrådets kurser för plattsättare och arbetsledare och har därigenom fått utbildning i hur man arbetar enligt våra branschregler. Behörigheten ger rätt att utfärda BKR,s kvalitetsdokument vilket är en värdehandling som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt” (Byggkeramikrådets hemsida).

Foto: Jennifer Glans

Foto: Jennifer Glans

Foto: Jennifer Glans

Foto: Jennifer Glans